stránky stříbřitých žlutých

odchovy 2015

letos již další vrhy neplánujeme


v případě zájmu, si vybrané jedince včas rezervujte
- po rozkliknutí jednotlivých vrhů se zobrazí pohlaví a registrační čísla odchovaných mláďat
mláďata:
- bez označení jsou volná k prodeji
- zůstává v chovu - jsou NEPRODEJNÁ
- zadaná - byl o ně projeven zájem
- rezervovaná - byla uhrazena záloha
- prodaná - jsou již v novém domově
- uvolněna k prodeji na CVMK - bude možno zakoupit 4. - 6. 9. 2015 na 45.CVMK v L.n.L
- uvolněna k prodeji na speciální klubové výstavě 6. - 7. 11. 2015 v T.n.O.
- uvolněna k prodeji na CV - bude možno zakoupit 20. - 22. 11. 2015 na CV v L.n.L